Matrix Audio Community
Element M Coax/Optical - 可打印的版本

+- Matrix Audio Community (https://www.matrix-digi.com/forums)
+-- 版块: Main Discussion (https://www.matrix-digi.com/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- 版块: English Discussion (https://www.matrix-digi.com/forums/forumdisplay.php?fid=4)
+--- 主题: Element M Coax/Optical (/showthread.php?tid=64)Element M Coax/Optical - Elmer - 09-15-2020

Does Matrix Element M COAX/Optical connectivity support MQA?